ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Recording videos in slow motion
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Recording videos in slow motion

Relive high speed action bit by bit and add a touch of suspense to your videos.
  1. On the Viewfinder screen, tap .
  2. Under Video capture mode, tap Scene > Slow motion video.
  3. Frame your subject on the Viewfinder screen.
  4. Tap to start recording.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-camera-slow_motion