BẮT ĐẦU
Switching the power on or off
BẮT ĐẦU

Switching the power on or off

Switching the power on

Press the POWER button.
Note: When you turn on HTC One X/One X‍+ for the first time, you’ll need to set it up.

Switching the power off

  1. If the display is off, press the POWER button to turn it back on. If your screen is protected with a lock screen, you need to unlock it.
  2. Press and hold the POWER button for a few seconds.
  3. Tap Power off on the options menu.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN