BẮT ĐẦU
HTC One X/One X‍+
BẮT ĐẦU

HTC One X/One X‍+

  1. BACK
  2. HOME
  3. RECENT APPS (can be configured in Settings to open the Menu)
  4. VOLUME
  5. Proximity sensor
  6. Front camera
  7. POWER
  8. Notification LED
  9. 3.5mm headset jack
  10. USB connector
Important:
If you want to use a screen protector, please don’t cover and block the proximity sensor. You can purchase the dedicated screen protector for HTC One X/One X‍+ that already has a small opening for the sensor.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
440
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-x
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN