BẮT ĐẦU
Can't find the Menu button?
BẮT ĐẦU

What type of environment should I avoid when placing or using my phone?

Keep your phone away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products, including amplifiers, that produce heat. Also avoid wet areas when using the phone.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN