CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device

Disconnecting a Bluetooth device

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap Bluetooth. The Bluetooth screen opens.
  3. In the Paired devices section, tap the name of the device to disconnect.
  4. Tap OK.
Note: Tap the name of the device to reconnect it.

Unpairing from a Bluetooth device

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. If Bluetooth is off, tap the Bluetooth On/Off switch to turn it on.
  3. Tap Bluetooth. The Bluetooth screen opens.
  4. In the Paired devices section, tap next to the device to unpair.
  5. Tap Unpair.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN