CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Setting up HTC Sync Manager to recognize HTC One V
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Setting up HTC Sync Manager to recognize HTC One V

  1. Connect HTC One V to your computer using the USB cable that comes in the box.
  2. When HTC One V prompts you to choose a type of USB connection, tap HTC Sync Manager, and then tap Done. Wait for HTC Sync Manager to recognize and connect to HTC One V.
  3. If this is your first time to connect HTC One V to your computer, enter a device name, choose the storage on HTC One V to sync with, and then click Save.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN