ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Checking the details of a location
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Checking the details of a location

  1. Press and hold a location on the map. A balloon opens over the location, with the name of the location, a part of the address, and a thumbnail from Street View (if available).
  2. Tap the balloon to see more information. You can get directions to the location, check for nearby places of interest, and more.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN