ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Downloading maps or purchasing services
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Downloading maps or purchasing services

Going to a different country for vacation? You can download the map of the country you’re going to for free. You can also download or purchase additional services such as navigation, safety camera, and turn-by-turn voice instructions.
Important: You need to connect to the Internet to download or purchase maps and services.
  1. From the Home screen, tap > Locations.
  2. Tap > Get more.
  3. Slide to the tab of the item or service that you want to download.
  4. Depending on what you selected, tap Download or Purchase.

If you have a voucher code, enter it by tapping Voucher code at the top of the Navigation tab.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN