ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Managing Locations services
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Managing Locations services

Check maps, navigation, safety camera information, and voices for turn-by-turn voice instructions that are already on HTC One V.

  1. From the Home screen, tap > Locations.
  2. Tap > Get more. On the Purchased tab, you’ll see a list of services that you already have on HTC One V.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN