ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Choosing the map to search from
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Choosing the map to search from

  1. In Locations, tap .
  2. Before performing your search, tap the Current search region box and then choose the country that you want.

    If you don't have a downloaded map of that country, Locations will search its online maps.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN