ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Finding your location and what’s around you
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Finding your location and what’s around you

  1. From the Home screen, tap > Locations.
  2. If you don't see your current location on the map, tap .
  3. Tap Quick links > Nearby.
  4. Select a category that you’re interested in to see the places that are close by.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN