ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Showing or hiding calendars
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Showing or hiding calendars

  1. In any Calendar view, tap .
  2. Select or clear the calendar you wish to show or hide, and then press .
Note:
  • Calendars are kept synchronized on HTC One V, even if they are hidden.
  • You can also show or hide tasks that you've created on HTC One V.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN