ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Creating an event
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Creating an event

You can create events that sync with your Google or Exchange ActiveSync calendars, as well as events on HTC One V.
  1. From the Home screen, tap > Calendar.
  2. On any Calendar view, tap .
  3. Tap , and then select the calendar to which you will add the event.
  4. To invite people, tap and choose who you want to invite.
  5. Enter and set the event details.
  6. Tap Save.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN