CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Managing your online accounts
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Managing your online accounts

Syncing all your accounts automatically

 1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
 2. Tap the Auto-sync On/Off switch to turn automatic sync on or off.

Syncing an account manually

 1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
 2. Tap the account you want to sync.
 3. Tap .

Changing the synced data or settings for an account

 1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
 2. Tap the account that you want to update.
 3. Tap the item you want to sync or edit.

Removing an account

You can remove an account to delete all information associated with it from HTC One V. Removing an account does not delete information from the online service itself.
 1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
 2. Tap the account that you want to remove.
 3. Tap .
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN