GIAO TIẾP
Forwarding a message
GIAO TIẾP

Forwarding a message

  1. On the All messages screen, tap a contact (or phone number) to view the exchange of messages with that contact.
  2. Tap a message, and then tap Forward.
  3. In the To field, fill in one or more recipients.
  4. Tap Send.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN