GIAO TIẾP
Call services
GIAO TIẾP

Call services

You can change the settings of various phone services. Call services may include call waiting, voicemail, and more. Contact your mobile operator to find out about the availability of call services.
Slide the Notifications panel open, and then tap > Call.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN