BẮT ĐẦU
Adding apps and other shortcuts on your Home screen
BẮT ĐẦU

Adding apps and other shortcuts on your Home screen

Place apps you often use on your Home screen. You can also add shortcuts to frequently used settings, bookmarked webpages, and more.
  1. Press and hold on an empty space on your Home screen.
  2. On the Apps or Shortcuts tab, choose whether to add an app or a shortcut.
Tip: To add an app, you can also tap , press and hold an app, and then drag it to an empty area on your Home screen.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-home_screen-add_icons_shortcuts