BẮT ĐẦU
Applying a new skin
BẮT ĐẦU

Applying a new skin

Personalize beyond the Home screen by applying a new skin. Skins give a different look and feel to most onscreen buttons, application screens, option menus, and other items.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Personalize.
  2. On the Display tab, tap Skin.
  3. Slide your finger on the screen from right to left to select the skin you want.
  4. Tap Apply.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN