BẮT ĐẦU
Making HTC One V truly yours
BẮT ĐẦU
Cá nhân hoá Màn hình chính

Making HTC One V truly yours

Make HTC One V look and sound just the way you want it. Personalize it with a different wallpaper, skin, ringtone, and notification sound for events such as incoming text, email, and calendar reminders.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-personalizing-intro