CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Deleting an album from HTC Sync Manager
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Deleting an album from HTC Sync Manager

To delete an album on HTC Sync Manager, you must remove its folder path from Settings. Do not remove an album from the Music or Gallery screen because this will delete the folder from your computer.
  1. Click > Settings.
  2. Click the folder that you want to delete, and then click Remove.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN