CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Importing music, videos, and playlists from other applications
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Importing music, videos, and playlists from other applications

If you have Windows Media Player or iTunes installed on your computer, songs, playlists, and videos from these applications are automatically imported to HTC Sync Manager. You can also manually import them.
Important: You need Windows Media Player 11 or later or iTunes 8.0 or later installed on your computer.
  1. Click > Settings.
  2. In the Music library settings:
    • Click Import to choose the media applications on your computer that you want to import music from.
    • Click Import playlists to get playlists from other media applications.
  3. Click OK.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN