ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Adding a song to the queue
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Adding a song to the queue

While playing a song, you can also browse other tracks stored on HTC One S. Add a song or an album to the queue so it plays when the current playlist has finished playing.
  1. While a song is playing, browse for other tracks.
  2. When you find the album, playlist, artist, or folder that you like, press and hold it, and tap Add to queue.
    Tip: To add a single track, browse for the song, and then tap > Add to queue.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN