ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Keeping the camera on standby
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Keeping the camera on standby

While waiting to capture your next subject, switch HTC One S to Sleep mode and keep the camera ready to take more photos and videos.
  1. Open Camera from the lock screen or Home screen.
  2. Take your first batch of photos or videos.
  3. To switch HTC One S to Sleep mode, press POWER.
  4. When you're ready to take more photos and videos, just press POWER again to launch the camera.
Note: When you leave the Viewfinder screen, you'll need to unlock HTC One S if you've set a screen lock.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN