CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Checking information about HTC One S
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Checking information about HTC One S

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap About to enable error reporting, view network and hardware information, and more.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN