CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Backing up settings to Google
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Backing up settings to Google

You can choose to automatically back up some settings such as Wi-Fi and bookmarks to Google servers using your Google Account so you can restore them when needed.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap Backup & reset, and then select the Back up my settings option.
  3. Tap Backup account.
  4. Choose the Google account you want to use.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN