CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Bluetooth basics
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Bluetooth basics

Turning Bluetooth on or off

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. Tap the Bluetooth On/Off switch to turn it on and off.
Note: Turn off Bluetooth when not in use to save battery power, or in places where using a wireless device is prohibited, such as on board an aircraft and in hospitals.

Changing the device name

The device name identifies HTC One S to other devices.

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap .
  2. If Bluetooth is off, tap the Bluetooth On/Off switch to turn it on.
  3. Tap Bluetooth. The Bluetooth screen opens.
  4. Tap , and then tap Rename phone.
  5. Enter the new name for HTC One S in the dialog box, and then tap Rename.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN