CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Changing HTC Car settings
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Changing HTC Car settings

Choose your default Bluetooth accessories, set HTC Car to launch automatically, and more.
On the main panel, tap the status icons below the clock.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN