CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Checking what's linked to your HTC Watch account
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Checking what's linked to your HTC Watch account

When you download movies or TV shows from the video store, your HTC device will automatically be added to your HTC Watch account. If you own more than one HTC device that has access to HTC Watch, you can download and watch videos on up to five devices. You can check what HTC devices are linked to your HTC Watch account.
  1. In the HTC Watch app, tap > Settings.
  2. Tap Device management.
Tip: You can unlink and remove an HTC device from your account.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN