CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Signing in to SkyDrive
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Signing in to SkyDrive

To use SkyDrive as your online storage, sign in using your Windows Live® ID.
  1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
  2. Tap > SkyDrive for HTC Sense.
  3. Follow the onscreen instructions to sign in, or to create your Windows Live ID first if you don't have one yet.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN