ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Setting reminders for your events
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Setting reminders for your events

Have an important event that you must remember? Calendar makes it easy to remind yourself of important events.
  1. While viewing a calendar event, tap Reminder.
  2. Choose how far in advance you want to be reminded of the event.
    Tip: You can set the default reminder time or choose an event reminder tone in the Calendar settings.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN