GIAO TIẾP
Changing email account settings
GIAO TIẾP

Changing email account settings

You can change your email notification settings, add an email signature, delete an account and more.

  1. Switch to the email account whose settings you want to change.
  2. Tap > Settings.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN