CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Adding your social networks, email accounts, and more
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Adding your social networks, email accounts, and more

  1. Slide the Notifications panel open, and then tap > Accounts & sync.
  2. Tap .
  3. Tap the account type you want to add.
  4. Follow the onscreen instructions to enter your account information.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-accounts_sync-add_social_network_account