ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Setting browser options
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Setting browser options

Customize the web browser to suit your browsing style. Set display, privacy, and security options when using the web browser.
From the browser screen, tap > Settings.

Setting your homepage

  1. From the browser screen, tap > Settings.
  2. Tap General > Set homepage.
  3. Select the homepage you want to use.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN