GIAO TIẾP
Resuming a draft message
GIAO TIẾP

Resuming a draft message

  1. On the Messages screen, tap > Drafts.
  2. Tap the message and then resume editing it.
  3. Tap Send.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN