BẮT ĐẦU
Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen
BẮT ĐẦU

Rearranging or removing widgets and icons on your Home screen

Moving a widget or icon

You can easily move a widget or icon from one Home screen panel to another.
  1. Press and hold the widget or icon with one finger.
  2. With another finger, flick left or right to rotate the screen to another Home screen panel.
  3. Release the widget or icon.
  4. To move the widget or icon to another position on the panel, just press and hold and then drag it.

Removing a widget or icon

  1. Press and hold the widget or icon you want to remove, and then drag it to .
  2. When the widget or icon turns red, lift your finger.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-home_screen-rearrange_remove_widgets