BẮT ĐẦU
Switching between recently opened apps
BẮT ĐẦU

Switching between recently opened apps

You can easily access apps you've just recently opened.

  1. Press .
  2. Slide your finger left or right to see recently-opened apps.
    • To switch back to an app, just tap it.
    • To remove an app from the list, drag it up.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN