BẮT ĐẦU
Making your first call
BẮT ĐẦU

Making your first call

  1. On the Home screen, tap .
  2. Enter the phone number or first few letters of the contact’s name.
  3. From the list, tap a contact to call.
  4. To hang up, tap End Call.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN