HTC One mini

Hướng dẫn sử dụng

< < Menu

Các bài trên cùng

Các hướng dẫn & Video

Tạo và chia sẻ những kỷ niệm cuộc sống với Zoe™
  • Tạo và chia sẻ những kỷ niệm cuộc sống với Zoe™
  • Luôn cập nhật về những ǵ quan trọng với bạn với HTC BlinkFeed™
  • Chụp ảnh, quay phim bằng chụp liên tiếp và quay phim dài
  • Chuyển nội dung từ iPhone sang điện thoại với HTC Sync Manager
  • Quản lý các file giữa điện thoại và máy tính của bạn
Hiện thêm

Không tìm thấy nội dung bạn cần?