CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Managing memory
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Can I cut my micro SIM to a nano SIM so it can fit in my phone?

No, do NOT do so.

The micro SIM is thicker than the nano SIM. If you insert a modified SIM, it may get stuck in the SIM slot. You can get a nano SIM from your mobile operator or the retail store where you bought the phone.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN