CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Changing sound settings
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

我的手機為何會變熱?

手機會變熱,原因包括手機可能正在充電中,或長時間使用通話、GPS 導航、網頁瀏覽或其他耗電的活動。 如果手機的作業溫度使您感到不舒服,請停止使用手機並聯絡 HTC 客戶服務部,取得進一步的協助。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN