Changing display settings

手機螢幕能否戴著手套使用?

手機螢幕無法戴著標準型手套使用。 但可使用含特殊指墊適用於觸控式螢幕的手套。
0 Người thấy nội dung này hữu ích