CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Protecting HTC Incredible S with a screen lock
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

日曆為何沒有顯示活動?

如果日曆沒有顯示電子郵件帳號或社交網路的活動,請進入設定檢查日曆同步是否已開啟。
  1. 進入設定,然後點選帳號與同步處理
  2. 點選帳號類型。 如果支援多個帳號 (例如 Exchange ActiveSync®),請點選想要同步的帳號。
  3. 選取日曆,然後點選 > 立即同步
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN