CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Protecting your SIM card with a PIN
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

我能在 HTC 手機上下載並使用 電視應用程式嗎?

是,如果您已購買 HTC Mini‍+ 來搭配 HTC 手機使用。 如果您的手機未內建紅外線感應器,您可將 HTC Mini‍+ 與手機配對,並將 HTC Mini‍+ 當作電視遙控器使用。

請參閱 HTC Mini‍+ 使用指南,以瞭解如何在手機上下載並安裝 電視應用程式。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN