CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Sending information using Bluetooth
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

在建立自訂的鏡頭濾鏡時,濾鏡的順序重要嗎?

是的。濾鏡的順序可能改變影像的整體效果。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN