CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

我能在相片集內重新排列鏡頭濾鏡的順序嗎?

是,只要按住濾鏡,並拖曳到新的位置即可。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN