CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Connecting a Bluetooth headset or car kit
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

我拍攝的相片是否包含地理標記?

是,但您必須先在設定中開啟定位服務,拍攝的相片將包含地理標記或定位資訊。 根據預設,相片已開啟地理標記功能。

如果不想在相片內包含地理標記,請在相機設定中清除地理標記相片選項。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-bluetooth-connect_headset