CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Entering words with predictive text
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

如何啟用開發人員選項?

如果您想要為手機開發應用程式,可從設定中啟用開發人員選項。
  1. 進入設定,然後點選關於 > 軟體資訊
  2. 點選更多
  3. 點六次建置號碼 將出現您現在已經是開發人員的訊息。

返回設定畫面時,將出現開發人員選項設定。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN