CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Syncing your web bookmarks
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

手機能在找不到 Wi-Fi 或訊號太弱時自動切換至行動網路嗎?

是的。您可以設定手機在找不到 Wi-Fi 網路可用或訊號太弱時自動切換至行動網路。
  1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動,開啟快速設定。
  2. 如果 Wi-Fi 連線為關閉,點選Wi-Fi 動態磚將其開啟。
  3. 點選
  4. 點選 > 進階
  5. 選取自動切換至行動網路
注意: 此功能可能無法在部分手機上使用。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN