CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Syncing songs and playlists
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

要如何切換 HTC BlinkFeed 和我所下載的主畫面應用程式?

  1. 進入設定,然後點選個人化
  2. 點選主畫面
  3. 選擇想要使用的主畫面模式,包括所下載的主畫面應用程式或 HTC BlinkFeed
注意: 此功能可能無法在部分手機上使用。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN