CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Setting up HTC Sync to recognize HTC Incredible S
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

鎖定螢幕可以移除或隱藏嗎?

是的。 如果您不想使用鎖定螢幕,可從設定中停用。
  1. 進入設定,然後點選安全性 > 螢幕鎖定
  2. 點選沒有鎖定螢幕 安全性畫面和鎖定螢幕都會被停用。
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN